ventilasjon og byggautomasjon

Ørlandet Flyplass

Service- og vedlikeholdhall for F35

Levert ventilasjon, kjøling og spesialavtrekk.