Våre tjenester

Ventilasjon

Hamstad er en komplett leverandør innen ventilasjon. Vi jobber med entrepriser, service og rehab på alt fra skoler og sykehus til kontorbygg og boligprosjekt. Vi er opptatt av å levere godt inneklima gjennom anlegg som bruker lite energi og varer lenge.

ventilasjon og byggautomasjon
ventilasjon og byggautomasjon

Byggautomasjon

Byggautomasjon er selve hjertet i et moderne bygg og er det som får de tekniske løsningene til å snakke sammen. Med egenutviklet byggautomasjon fra Hamstad vil du få full styring av varme, kjøling, ventilasjon, lys solskjerming og alt annet som trengs i moderne bygg. Dette er med på å sikre at bygget til enhver tid fungerer som det skal, samtidig som det bruker så lite energi som mulig. Vi tilbyr skreddersydde løsninger som får byggets komponenter til å snakke sammen, presentert i markedets mest oversiktlige SD-anlegg.

Kontakt oss for ditt neste prosjekt