Åpenhetsloven

HAMSTAD AS er i gang med aktsomhetsvurderinger i hht «Åpenhetsloven»

Nedenfor finner du

  • Redegjørelse fra Styret i HAMSTAD AS
  • E-postadresse ved evt spørsmål